ส่วนของโควตาลืมรหัสผ่าน
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ 1 : สมัครห้องเรียนพิเศษอัปโหลดเอกสารสำเนาทะเบียนอย่างไร
คำตอบ : ผู้สมัครประเภทห้องเรียนพิเศษไม่ต้องอัปโหลดเอกสารทะเบียนบ้าน อัปโหลดเฉพาะ รูปถ่ายหน้าตรง และ ปพ.1 หรือ ใบรับรองผลการเรียน
คำถามที่ 2 : เอกสาร ปพ.1 และสำเนาทะเบียนบ้าน ต้องรับรองสำเนาถูกต้องก่อนอัปโหลดหรือไม่ ?
คำตอบ : เอกสารทุกแผ่นที่ทำการอัพโหลด จะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อให้เรียนร้อยก่อนอัปโหลดไฟล์
คำถามที่ 3 : รูปถ่ายที่ใช้ในการแนบใบสมัคร ใช้ขนาดเท่าไหร่ ?
คำตอบ : ขนาด 2 นิ้วขึ้นไป โดยสามารถให้ใบหน้าที่ชัดเจน
คำถามที่ 4 : สมัครแล้วสามารถเปลี่ยนแผนการเรียนได้หรือไหม่ ?
คำตอบ : สมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครติดต่อที่กลุ่มบริหารวิชาการ ภายในเวลาก่อนปิดรับสมัคร (ในกรณีที่นักเรียนยังไม่ยืนยันการสมัคร : สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)
คำถามที่ 5 : สอบติดตัวสำรองต้องทำอย่างไร
คำตอบ : ตัวสำรองไม่ต้องทำอะไร หากมีการเรียกตัวสำรองเข้ารายงานตัวและมอบตัว จะประกาศให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ https://www.rayongwit.ac.th
คำถามที่ 6 : รู้ได้อย่างไรว่าสมัครสำเร็จ
คำตอบ : ผู้สมัครเลือกเมนู ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร โดยระบบจะแจ้งสถานะไว้ หากสมัครสำเร็จระบบจะแจ้ววัน เวลา ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
คำถามที่ 7 : ลืมรหัสผ่านในการเข้าระบบทำอย่างไร
คำตอบ : เลือกเมนู [ลืมรหัสผ่าน] สีชมพู ระบุหมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านให้
คำถามที่ 8 : แนบหลักฐานการสมัครอย่างไร
คำตอบ : ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลว่ากรอกครบทุกขั้นตอนหรือไม่ ถ้ากรอกครบทุกขั้นตอนแล้ว ไปที่เมนูแนบหลักฐานการสมัคร จากนั้นให้เลือกรูปถ่าย และเอกสารเท่าที่ระบบมีให้แนบ
คำถามที่ 9 : สมัครเข้าสอบคัดเลือกอย่างไร
คำตอบ : กรอกข้อมูลส่วนตัวและเลือกระดับชั้นที่ต้องการสมัคร แล้วกรอกข้อมูลต่อให้ครบทุกขั้นตอน
โรงเรียนระยองวิทยาคม ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ติดต่อสอบถาม โทร.080-1906142, 080-7415752, 080-7437983
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนระยองวิทยาคม