ส่วนของโควตาลืมรหัสผ่าน
 

ปฏิทินการดำเนินงานของห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) 9 - 10 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67 20 มี.ค. 67 20 มี.ค. 67 30 มี.ค. 67
ม.1 9 - 13 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67 27 มี.ค. 67 27 มี.ค. 67 30 มี.ค. 67
ม.4 9 - 13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 31 มี.ค. 67
ม.4 (ประเภทโควตา) - - - 28 มี.ค.67 31 มี.ค.67
 

สถิติการยื่นใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้น ประเภท/ห้องเรียน กรอกใบสมัคร ยืนยันการสมัคร จำนวนที่รับ/คน อัตราส่วน
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ 0 0 192 1:0.00
ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ (ทั่วไป) 0 0 128 1:0.00
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 0 0 14
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนเตรียมวิศวะ) 0 0 4
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียน EIS) 1 0 8
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 0 0 3
ม. 4 ศิลปะ-ดนตรี-นาฎศิลป์ 0 0 5
ม. 4 กีฬา 0 0 11
ม. 4 ธุรกิจ 0 0 3
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน แผน ก 0 0 4
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน แผน ข 0 0 14
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส 0 0 11
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 0 0 3
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี 0 0 18

ปฏิทินการดำเนินงานของห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 10 - 14 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 25 ก.พ. 67
ม.4 10 - 14 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 29 ก.พ. 67 29 ก.พ. 67 3 มี.ค. 67
 

สถิติการสมัครเข้าเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
ระดับชั้น แผนการเรียน กรอกใบสมัคร/คน ยืนยันการสมัคร/คน ตรวจหลักฐานผ่าน เปิดรับ/คน อัตราส่วน
ม.1 สสวท.และ สอวน. 0 0 0 60
ม.1 SmartCom 0 0 0 36
ม.1 English Program 0 0 0 90
ม.4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.ม.ปลาย) 0 0 0 30
ม.4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (วิทย์-คอมฯ) 0 0 0 36
ม.4 นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ 0 0 0 30
ม.4 English Program (แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 0 0 0 30
ม.4 English Program  (แผนการเรียน : ศิลป์ภาษา) 0 0 0 30
 
   
โรงเรียนระยองวิทยาคม ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ติดต่อสอบถาม โทร.080-1906142, 080-7415752, 080-7437983
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนระยองวิทยาคม